Projekty EÚ

EÚ PROJEKT | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Polygraf Print spol. s r.o. na medzinárodných trhoch EÚ PROJEKT 2 | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Portfólio - Väzby v kartónových obaloch

Komplet kariet s lepenou brožúrou v kartónovom obale
Komplet kariet s lepenou brožúrou v kartónovom obale
Komplet kariet s lepenou brožúrou v kartónovom obale
Komplet kariet s lepenou brožúrou v kartónovom obale
Komplet šitej brožúry a voľných listov v kartónovom obale
Komplet šitej brožúry a voľných listov v kartónovom obale
Komplet šitej brožúry a voľných listov v kartónovom obale
Komplet šitej brožúry a voľných listov v kartónovom obale
   

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail