Certifikáty

 

FSC®

„Look for FSC

certified products“

Produkcia a predaj FSC Mix a FSC Recycle kníh, kalendárov, časopisov a iných polygrafických materiálov
z FSC certifikovaného papiera.


 

PEFC™

Program pre uznávanie lesných certifikačných systémov (PEFC™) / Chain of Custody.


 

Climate neutral printing

Bojujeme proti globálnemu otepľovaniu integrovaním riadenia emisií CO2 do nášho výrobného procesu.


 

ISO 12647-2:2004/Amd1:2007

Certifikát o zhode s tlačovou normou ISO 12647-2:2004/Amd1:2007


ISO 14001:2015

Systém enviromentálneho manažérstva spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r. o. bol preverený a spĺňa požiadavky normy ISO 14001:2015 pre Polygrafickú a vydavateľskú činnosť.


ISO 18001:2007

Systém manažérstva ochrany zdravia pri práci spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r. o. bol preverený a spĺňa požiadavky normy ISO 18001:2007 pre Polygrafickú a vydavateľskú činnosť.


EN ISO 9001:2008

Systém riadenia spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r. o. bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám EN ISO 9001:2008 pre činnosť Polygrafická výroba.

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail