Vyberte si z ponuky

Projekty EÚ

EÚ PROJEKT | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Polygraf Print spol. s r.o. na medzinárodných trhoch EÚ PROJEKT 2 | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

CTP

Na oddelení prípravy tlačovej formy pracujeme s profesionálnymi softwarovými nástrojmi, ktoré zaručujú bezproblémové spracovanie dodaných PDF a PS súborov.

  • Spôsob dodávania dát môže prebiehať cez FTP server, externé nosiče dát a najnovšie aj cez Insite systém Kodak Prepress Portal.
  • Pracovné stanice Apple Macintosh s príslušným programovým vybavením slúžia na kontrolu dodaných dát pre spracovanie v ripovacom systéme Prinergy Conect a pre digitálne vyradenie hárkovej montáže.
  • Pre našich zákazníkov vyhotovujeme farebné plotre 1:1 v best kvalite na dvoch plotrovacích zariadeniach HP 1050 a Epson Digitálny certifikovaný nátlačkovací systém Epson 4800 - GMG Color Proof slúži na zhotovenie nátlačkov, pomocou ktorých môže zákazník vopred posúdiť konečnú farebnosť v tlači.

Xerox 700 Digital Color Press

Multifunkčné zariadenie - max. formát SRA 3

Slúži na výrobu náhľadov korektúrnych strán pre zákazníkov, vytvára brožúry spinkované po jednej alebo druhej strane, vŕta otvory. Náhľady vieme dodať vo forme brožúry s možnosťou použitia papiera s gramážou od 64g/m2 až po 300g/m2.

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail