Vyberte si z ponuky

Projekty EÚ

EÚ PROJEKT | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Polygraf Print spol. s r.o. na medzinárodných trhoch EÚ PROJEKT 2 | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Tlač

Najnovší ofsetový stroj - Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P je 8-farbový tlačový stroj s obracacím zariadením s maximálnym formátom hárku 720 x 1020 mm pri maximálnej rýchlosti 13.000 hárkov za hodinu. Potlačí hárky papierov až do hrúbky 0,8 mm. Má moderný patentovaný riadiaci systém založený na najnovšej platforme s decentralizovaným riadením náhonu pre nakladač, tlačové jednotky a vykladač. Riadiace informácie sa prenášajú prostredníctvom technológie CANbus.

Okrem toho používame aj ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster SM 102-10, t.j. 10-farbový tlačový stroj s obracacím zariadením s kapacitou 12 000 hárkov za hodinu a Heidelberg CD 102-5 t.j. 5-farbový tlačový stroj s kapacitou 12 500 hárkov za hodinu, pričom jeden agregát slúži ako lakovacia jednotka na tlačový lak. Aj tieto stroje majú maximálny formát hárku 720 x 1020 mm.

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail