EÚ Projekty

     
                                  Projekt bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja

 

Spoločnosť POLYGRAF PRINT spol. s r.o. realizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ

POLYGRAF PRINT spol. s r.o., Čapajevova 44, 080 01 Prešov

Názov projektu

Inovácia produkčného procesu v spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu

Prešov

Výška poskytnutého NFP

117 895,00 EUR

Stručný opis projektu

Projekt spočíval v obstaraní inovatívnych technológií za účelom  zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.

Hlavný cieľ projektu

Inovácia výrobného procesu pre zvýšenie objemu, kvality
a zefektívnenie výroby.

Dosiahnuté výsledky

 • vyššia automatizácie kontroly kvality, a tým vyššia kvality pofalcovaných hárkov,
 • skrátenie výrobných časov,
 • skrátenie dodacích lehôt,
 • zabezpečenie plynulosti výrobného procesu,
 • zvýšenie produktivity práce,
 • zlepšenie operatívnosti výroby.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk
 

 EÚ Projekt 2

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Polygraf Print spol. s r.o. na medzinárodných trhoch

Predmetom projektu bolo realizovanie nasledovných aktivít:

 • Aktivita 1 – Bologna obchodná misia: Fiera del libro per ragazzi 2010
 • Aktivita 2 – Paríž veľtrh: Salon du Livre 2010
 • Aktivita 3 – Londýn veľtrh: LBF London Book Fair 2010
 • Aktivita 4 – Ženeva obchodná misia: Salon international du livre et de la presse 2011
 • Aktivita 5 – Praha obchodná misia: Svět Knihy 2010
 • Aktivita 6 – Varšava obchodná misia: WIBF Warsaw International Book Fair 2010
 • Aktivita 7 – Dánsko obchodná misia
 • Aktivita 9 – Moskva veľtrh: Moscow International Book Fair 2010
 • Aktivita 10 – Frankfurt veľtrh: Frankfurter Buchmesse 2010
 • Aktivita 11 – Rakúsko obchodná misia
 • Aktivita 13 – Francúzsko obchodná misia
 • Aktivita 14 – Veľká Británia obchodná misia: LBF London Book Fair 2011
 • Aktivita 15 – Maďarsko obchodná misia: Bookfestival 2011
 • Aktivita 18 – Belgicko obchodná misia
 • Aktivita 19 – Bukurešť veľtrh: GAUDEAMUS Book and Education Fair 2011
 • Aktivita 20 – Švédsko obchodná misia
 • Aktivita 23 – Frankfurt obchodná misia: Frankfurter Buchmesse 2011


 

EÚ Projekt 3

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail
🍪