Certifikáty

 

FSC®

(FSC® C023577)
„Look for FSC
certified products“

Cert. Nr.:
SGSCH-COC-004980

Produkcia a predaj FSC Mix a FSC Recycle kníh, kalendárov, časopisov a iných polygrafických materiálov

z FSC certifikovaného papiera.


 

PEFC™

(PEFC/23-31-20)

Cert. Nr.:
SGSCH-PEFC-COC-210005

Program pre uznávanie lesných certifikačných systémov (PEFC™) / Chain of Custody.


 

Climate neutral printing

Bojujeme proti globálnemu otepľovaniu integrovaním riadenia emisií CO2 do nášho výrobného procesu.


 

Správa-
meranie
emisií

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ na Kotolni a Tlačiarenskom stroji CX 102-5+L


 

Energia -
obnoviteľné
zdroje

Odoberáme energiu vyrábanú z obnovite)lných zdrojov.ISO 12647-2:2013 (referencia Fogra51/52)

Certifikát o zhode s tlačovou normou ISO 12647-2:2013 (referencia Fogra51/52)ISO 14001:2015

Systém enviromentálneho manažérstva spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r. o. bol preverený a spĺňa požiadavky normy ISO 14001:2015 pre Polygrafickú a vydavateľskú činnosť.

 

 

 

 

 

 

  ISO 45001:2018

Systém manažérstva ochrany zdravia pri práci spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r. o. bol preverený a spĺňa požiadavky normy ISO 45001:2018 pre Polygrafickú a vydavateľskú činnosť.

 

 

 

 

 

 


 


 EN ISO 9001:2015

Systém riadenia spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r. o. bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám EN ISO 9001:2015 pre činnosť Polygrafická výroba.

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail
🍪